Värdering

SM-Företag hjälper vi dig värdera din verksamhet. Detta görs via en process som omfattar flera steg, där vi tar hänsyn till många olika faktorer. Kunskapen vi besitter kommer från utbildning och yrkeserfarenhet, vilket tillsammans ger en rättvisande bild av marknadens förväntningar på ett pris.

Ett värderingsintyg kan behövas vid olika situationer, det kan vara åt bryggerier, banker, advokater, försäkringsbolag eller en hyresvärd etc. Uppdragsgivarna kan vara många och därav kan det vara bra att ha ett fräscht värderingsintyg då marknadens förväntade pris kan variera över tid.

En värdering görs utav oss på ett professionellt vis då vi använder oss av en kombination av metoder för att ge en korrekt bedömning av varje objekt.

Kontakta oss gärna för närmare information samt prisuppgift.

Intresseanmälan